TRANG SỨC ĐÁ QUÝ

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Nhẫn nam Sapphire vàng 1

- Tên gọi:  Nhẫn nam Sapphire vàng 1 - Chất liệu: Vàng tây - Loại vàng: Theo tuỳ chọn của khách (10k/14k/18k/...) - Màu sắc: Vàng / Vàng Trắng / Vàng Hồ...

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Nhẫn 12 Con Giáp Hình Dần đá Sapphire

- Tên gọi:  Nhẫn 12 Con Giáp Hình Dần đá Sapphire - Chất liệu: Vàng tây - Loại vàng: Theo tuỳ chọn của khách (10k/14k/18k/...) - Màu sắc: Vàng / Vàng Tr...

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Nhẫn 12 Con Giáp Hình Dậu đá Ruby

- Tên gọi:  Nhẫn 12 Con Giáp Hình Dậu đá Ruby - Chất liệu: Vàng tây - Loại vàng: Theo tuỳ chọn của khách (10k/14k/18k/...) - Màu sắc: Vàng / Vàng Trắng ...

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Nhẫn nam Citrine 1

- Tên gọi:  Nhẫn nam Citrine 1 - Chất liệu: Vàng tây - Loại vàng: Theo tuỳ chọn của khách (10k/14k/18k/...) - Màu sắc: Vàng / Vàng Trắng / Vàng Hồng - ...

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Nhẫn nam Citrine 3

- Tên gọi:  Nhẫn nam Citrine 3 - Chất liệu: Vàng tây - Loại vàng: Theo tuỳ chọn của khách (10k/14k/18k/...) - Màu sắc: Vàng / Vàng Trắng / Vàng Hồng - ...

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Nhẫn nam EMERALD 1

- Tên gọi:  Nhẫn nam EMERALD 1 - Chất liệu: Vàng tây - Loại vàng: Theo tuỳ chọn của khách (10k/14k/18k/...) - Màu sắc: Vàng / Vàng Trắng / Vàng Hồng - ...

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Nhẫn nam Ruby 1

- Tên gọi:  Nhẫn nam Ruby 1 - Chất liệu: Vàng tây - Loại vàng: Theo tuỳ chọn của khách (10k/14k/18k/...) - Màu sắc: Vàng / Vàng Trắng / Vàng Hồng - Trọ...

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Nhẫn nam Ruby 2

- Tên gọi:  Nhẫn nam Ruby 2 - Chất liệu: Vàng tây - Loại vàng: Theo tuỳ chọn của khách (10k/14k/18k/...) - Màu sắc: Vàng / Vàng Trắng / Vàng Hồng - Trọ...

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Nhẫn nam Ruby 6

- Tên gọi:  Nhẫn nam Ruby 6 - Chất liệu: Vàng tây - Loại vàng: Theo tuỳ chọn của khách (10k/14k/18k/...) - Màu sắc: Vàng / Vàng Trắng / Vàng Hồng - Trọ...

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Nhẫn nam vàng 10k Sapphire

Mẫu được Phố Trang Sức làm theo yêu cầu của khách hàng, nhẫn nam với 2 quẻ phong thủy bát quái, 1 bên là quẻ Địa Phong Thăng, 1 bên là quẻ Lôi Thủy Giải, được g...

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Nhẫn nam vàng 18k Peridot thiên nhiên

Mẫu được Phố Trang Sức làm theo yêu cầu của khách hàng, nhẫn nam hàng 3D cực tinh xảo và sắc nét. Mẫu có 2 bên là linh vật con Dê theo năm sinh của khách hàng v...

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Nhẫn nam vàng hồng 14k đá Sapphire

Mẫu được Phố Trang Sức làm theo yêu cầu của khách hàng, nhẫn nam hàng 3D cực tinh xảo và sắc nét. Mẫu kết hợp các đường nét hoa văn rất độc đáo để tôn viên đá 1...

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Nhẫn nam vàng tây 18k đá Sapphire má đại bàng

Mẫu được Phố Trang Sức làm theo yêu cầu của khách hàng, nhẫn nam hàng 3D cực tinh xảo và sắc nét. mẫu 2 bên là con đại bàng theo phom kiểu nhẫn Mỹ, gắn viên chủ...

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Nhẫn nữ vàng hồng 1

- Tên gọi:  Nhẫn nữ vàng hồng 1 - Chất liệu: Vàng tây - Loại vàng: Theo tuỳ chọn của khách (10k/14k/18k/...) - Màu sắc: Vàng / Vàng Trắng / Vàng Hồng -...

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Nhẫn nữ vàng tây 1

- Tên gọi:  Nhẫn nữ vàng tây 1 - Chất liệu: Vàng tây - Loại vàng: Theo tuỳ chọn của khách (10k/14k/18k/...) - Màu sắc: Vàng / Vàng Trắng / Vàng Hồn...

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ